התראיינתי אתמול לתחנת רדיו בניו יורק, ונשאלתי על משבר שיחות קרי. עניתי כי קרי הכריח את שני הצדדים לשים את הקלפים על השולחן, והתברר לשני הצדדים כי המשחק גמור. הפלסטינים לא יכולים להניע את ארה'ב ללחצים מסיביים על ישראל כפי שקיוו, וישראל ראתה כי הפלסטינים לא מוכנים להתפשר על שום דבר.
הפניה לאום והסירוב להכיר בישראל כמדינתו של העם היהודי הם שני צדדים של אותה מטבע: הפלסטינים לא רוצים להכיר בנרטיב היהודי שארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי, בעוד שישראל הכירה בנרטיב הפלסטיני – והכרה הדדית בשני הנרטיבים הייתה מאפשרת פתרון מדיני המחלק את הארץ. אבל הסירוב הפלסטיני פירושו שישראל היא מדינה קולוניאליסטית על הארץ כולה, זרה להיסטוריה שלה, ומכאן שאין לה זכות- אפילו לא על שטחה הריבוני. ההליכה לאום היא הכנת הקרקע להשוואת ישראל לדרום אפריקה, והפיכתה למדינה ערבית.

להזמנת הרצאות
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666