http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=961&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=28100

ראש הג'יהאד האסלאמי: המשבר בסוריה עשוי לערער מוסכמות בעולם הערבי ביחס לישראל

פנחס ענברי

3/17/2014 9:18:37 AM

ראש ארגון הטרור, הג'יהאד האסלאמי, רמדאן שלח, התראיין בשבוע שעבר לטלוויזיה "מיאדין" התומכת באיראן ובאסד, ומטבע הדברים דבריו על הבעיה הפלסטינית משכו את עיקר תשומת הלב. הוא אמר כי הוויכוח בין הג'יהאד האסלאמי לבין פתח הוא שבעוד פתח גורס כי יש לחדש את המאבק המזוין בתוך השטחים, הרי שלשיטת הג'יהאד האסלאמי יש להעדיף פיגועים בלב ישראל- גוש דן ותל אביב- או בלשונו – "יפו לפני ירושלים". מכאן, יש להבין כי מטרת ההתחמשות של הג'יהאד האסלאמי כעת נועדה להכות את ישראל בליבה- בתל-אביב.

אבל הייתה עוד התייחסות מעניינת בדבריו, בהתייחסו לסוריה- אמר שלח כי הסכנה הגדולה כעת היא התפוררות סוריה לעדותיה מכיוון שכל העדות ירוצו לישראל לבקש את חסותה. רמדאן שלח בקי בענייני סוריה, וכנראה הוא יודע דברים שלא ידועים לנו. אישור לדבריו הופיע כמה ימים אחר כך, כאשר בכיר בארגון האופוזיציה הראשי, אל-איתיחאד, דר' כמאל לבוואני, אמר כי האופוזיציה הסורית מוכנה לוותר על הגולן אם תזכה לסיוע מישראל. הוא לא אמר כי הסיוע חייב להיות צבאי. עיון בדף הפייסבוק שלו מגלה כי הוא מיואש מעמדת שתי המעצמות, וכי העם
הסורי הופקר לגורלו.

אין זה מובן מאליו כי ישראל צריכה להתערב במשבר סוריה, אבל המשבר בסוריה יוצר בתוכה היערכות מחדש של כל התפישות הלאומיות ושל כל המוסכמות שהיו בבחינת "מובן מאליו" עד היום, ובכלל זה השנאה העיוורת לישראל. מכאן, שהשינוי במצב האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון- ואולי בעולם בכלל – מתחיל בסוריה. ההבדל בין סוריה לבין אזורים אחרים במזרח התיכון ששם עומק האסון הוא כל כך כבד עד כי הוא משנה את הDNA של הסורים והם פתוחים לקבל עמדות לאומיות חדשות.

ישראל חייבת לשים לב לשינויים מרחיקי לכת אלה. היא חייבת לשקול את צעדיה בזהירות, ולא לקפוץ למים הקרים – אך מצד שני, גם לוויתור על הסיכוי הגדול שנפתח לה עשוי להיות מחיר.