http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=996357&type=1&topic=975

לקראת פגישת אבו מאזן ואובאמה הערכנו כי השיחות עם הפלסטינים יוארכו, אבל אין וודאות שיושג הסכם מסגרת.
בעניין המדינה היהודית אמרנו כי הפלסטינים חייבים לקחת בחשבון כי יש פה צד לטובתם- זה מבטיח את גבולות ישראל על פי הדמוגרפיה היהודית, ואין להם לחשוש מ"התפשטות" של ישראל. זה מסיים את הסכסוך עם ישראל בגבולות גושי ההתנחלויות עם חילופי שטחים.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666