http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=961&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=28096

תפיסת אוניית הנשק: ראייה נוספת לסכנה שבהמשך שלטון אסד

פנחס ענברי

3/5/2014 11:35:57 PM

תפיסת אניית הנשק מאיראן לזרועות החמאס בלב ים, שעשתה את כל הדרך מסוריה דרך עיראק, מפריכה את הדעה שהושמעה בידי מומחים ישראלים כי עדיף לישראל המשך שלטונו של אסד על פני האלטרנטיבה – ממשלה של האחים המוסלמים בדמשק. נכון הדבר כי גם עליית הסונים לשלטון איננה בשורה מרנינה, אבל שלטונו של אסד, שנעשה תלוי יותר ויותר באיראן ובחיזבאללה, מחזק למעשה את הקשת השיעית. התקרית הבוקר על גבול הגולן עם חוליית חיזבאללה מחזק את הכיוון השלילי הזה.

גם הסכמה בינגושית, שעלולה להתקבל על רקע המגעים לפתרון משבר אוקראינה – להקים בדמשק ממשלת קואליציה בין האחים המוסלמים למפלגת הבעת' – היא תוצאה רעה לישראל, מכיוון שישראל תידרש להעביר לממשלה כזאת את הגולן.

נקודת המפנה מבחינת ישראל היא כורדיסטאן הסורית. כרגע היא נמצאת תחת שלטון מפלגת PYD הקשורה באסד, כלומר, היא מהווה חלק מן הקשת השיעית. אבל מפלגה זאת שנואה על הכורדים, המעדיפים את מפלגת Yakiti, שניהלה את המרד נגד אסד האב וירדה למחתרת.

ישראל היא כבר חלק מן המשבר בסוריה, והיא צריכה לבחור את האלטרנטיבות הטובות לה לפני שהאלטרנטיבות הרעות יבואו אליה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666