יש לשים לב כי ראשת ממשלת גרמניה, אנגלה מרקל פסחה הפעם הזאת על רמאללה. זה לא מובן מאליו כי הנוהג הוא בקרב ראשי מדינה אירופים שהם מבקרים גם בירושלים וגם ברמאללה. קשה לדעת בשלב הזה מה הסיבה, אבל אין להוציא מכלל אפשרות שגרמניה ואולי גורמים אירופיים נוספים מתחילים להבין כי יש ללחוץ גם על אבו מאזן.
כזכור, סירב אבו מאזן לקבל את פניו של קרי ברמאללה, ויתכן שקרי ביקש ממרקל, שהפעם הזאת לא תבוא לרמאללה כדי להמחיש לפלסטינים שיש מחיר לסירוב לקבל את פניו של קרי. למרות הידיעות שאבו מאזן יוזמן לוואשינגטון- עד רגע זה ההזמנה לא הגיעה. כך גם יש להבין את נסיעתו הבהולה של סאיב עריקאת למוסקבה. הפעם הזאת, רוסיה מבקשת להבהיר לו כי על הפלסטינים להיות גמישים יותר בעניין יוזמתו של קרי. המשבר באוקראינה לא צריך להטעות- שתי המעצמות לא יאפשרו להיגרר למלחמה קרה חדשה, ודווקא בגלל משבר אוקראינה הם יחזקו את שיתוף הפעולה ביניהם, כמו הבעיה הפלסטינית, ואפילו סוריה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666