יוזמות החקיקה והרעש התקשורתי סביב הר הבית פוגעים ביחסי ישראל-ירדן

פנחס ענברי

2/23/2014 4:41:10 PM

בהסכם השלום עם ירדן הכירה ישראל במעמד המיוחד של הממלכה ההאשמית ברחבת אל-אקצה. זהו הסכם בינלאומי, שישראל לא יכולה להפר על דעת עצמה. בימים אלו, אנו עדים ליוזמות חקיקה המכוונות לבסס את מעמדה של ישראל על הר הבית. כמובן שעל ישראל לשמור על מעמדה החוקי במקום הקדוש הזה, אבל עליה להיזהר מאוד שלא לפגוע בהסכמים בינלאומיים עליהם היא חתומה.

מעבר לכך, המלוכה ההאשמית שואבת את יוקרתה ואת מעמדה בתוך האסלאם כמי ששומר על המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. יש לישראל אינטרס עליון ביציבותה של ממלכת ירדן. כבר עכשיו עוקבת ירדן בדאגה אחר כל המגמות בתוך ישראל לבסס את מעמדה החוקתי על הר הבית, וקשה לשכנע את הירדנים, כאשר אישים מרכזיים בקואליציה ממשלתית פועלים שלא על דעת הממשלה.

אם חלילה תקרוס ירדן, בין היתר בגלל אובדן יוקרתה של השושלת ההאשמית כשומרת המקומות הקדושים, עלולה ישראל למצוא את עצמה במציאות ביטחונית קשה מאוד על גבולה המזרחי, כשבעצם המדינה היציבה של ירדן תהפוך למעין עזה שנייה, שבה כל מיני מליציות יפגיזו את ישראל בטילים ללא אפשרות שליטה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666