מבקשי העבודה האפריקנים בישראל חידשו את מאבקם, ומעניין לראות איך מגיבה על כך העיתונות הבינערבית. עיתון האינטרנט רחב התפוצה, א-ראי אל-יום, פרסם מאמר פובליציסטי ובו נאמר כי הסודאנים והאריתראים שמבקשים מקלט בישראל ולא בשום מדינה ערבית חייבים לעורר מחשבות בקרב הערבים איך זה שחרף כל הקשיים שלהם בישראל הם דבקים בה ומתעקשים להישאר דווקא בה. האם "גהינום ישראל" עדיף פי כמה על "גם העדן הערבי?"
המאמר הזה חייב לעורר שאלות גם אצלנו. דווקא בימים אלה, כאשר הדה-לגיטימציה הפכה לבעיה אסטרטגית, הרי אנו יכולים להפריך את כל מסע ההכפשה נגדנו כאילו אנחנו דרום אפריקה חדשה ביחס אנושי יהודי כלפי נרדפים שבאמת רוצים את קרבתנו. אין סכנה של הצפת הארץ בפליטים אחרי השלמת הגדר, והבעיה מאוד מצומצמת ותחת שליטה.
שלא לדבר על גיוס מבקשי המקלט למפעל אסטרטגי של בניית דירות לילדינו העוזבים את הארץ.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666