http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=988451&type=1&topic=975
אצל שלמה גנור בטלוויזיה הישראלית בערבית: אחרי שאירופה הרסה את לוב, וארה'ב את מצרים, אירופה וארה'ב נקבצו הנה, כדי להרוס אותנו ואת הפלסטינים.
הגיע הזמן שמדינות המזרח התיכון שכולן מתנגדות לארה'ב יתלכדו ויגידו לארה'ב – עד כאן.
דברי תומס פרידמן כי הבירה הפלסטינית תהיה בירושלים הערבית פירושה כי גילה, רמת שלמה, רמת אשכול וכו' שסביבן היה וויכוח כל כך קשה— נשארות בידי ישראל. הפלסטינים לא יוכלו לקבל זאת.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666