http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2014
הקשבתי לנאום מזכיר המדינה ג'והן קרי בפורום הכלכלי בדאבוס, ומה שיש לשים לב אליו הוא שאת מחצית נאומו הוא ייחד לכונן שלום סופי בין ישראל והפלסטינים. הוא הודה כי רבים ממנהיגי תבל תמהים בשיחות עמו מדוע הוא מעניק חשיבות כל כך גדולה לסכסוך הזה, והוא חזר והסביר כי הסכסוך הזה עומד בבסיס בעיות כל כך רבות במזרח התיכון וכי אחרי כינון השלום בין ישראל לפלסטינים מדינות המיפרץ יכנסו לעסקים עם ישראל.
הוא שיבח את ראש הממשלה נתניהו, ואת ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, על מאמציהם להגיע להסדר על פי הפרמטרים שפירט.
אבל ככל שהדברים נוגעים למחמוד עבאס, אבו מאזן, הוא טרח שלא לבוא לדאבוס, אלא נסע לפגוש את נשיא רוסיה, פוטין במוסקבה, ועל פי אתרי החדשות הפלסטיניים הפציר ברוסיה לקחת מידי קרי את הובלת תהליך השלום עם ישראל. כבר דיווחנו כי אבו מאזן אמר למקורביו כי איננו מוכן לפגוש עוד את קרי אחרי שפגישתם האחרונה נסתיימה באקורדים צורמים.
על מנת לפתות את רוסיה ליטול את הובלת התהליכים עם ישראל מידי ארה'ב הבטיח אבו מאזן לרוסיה להעביר לידיה את זיכיון הפקת הגז הטבעי מחוף עזה מידי בריטיש גז הבריטית. לא ברור מה יש לחמאס לומר על כך, וכמובן הבריטים, שלא לדבר על ישראל—אבל לפחות מעיד הדבר על תסכולו של אבו מאזן מן המדיניות האמריקנית.
מנאום קרי גם ברור שהאסטרטגיה הפלסטינית להצטרף לתהליך ז'נבה על סוריה, כדי לגבש לחץ בין גושי על ישראל—עד לרגע זה אינה עולה יפה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666