הרצאה בבית ברל על ירדן על רקע ביקור קרי

הרצאה בבית ברל על ירדן על רקע ביקור קרי. האתגר הגדול של ירדן הוא מן הבדווים, ולא הפלסטינים. הבדווים תוססים, והפלסטינים נאחזים במשטר ההאשמי כהגנה מן הבדווים. הדמוגרפיה של ירדן משתנה בעקבות גלי הפליטות מסוריה ועיראק. אין וודאות שהפלסטינים הם רוב. "ירדן היא פלסטין" היא סכנה לישראל. ירדן דוחה את יוזמת קרי ורוצה להשאיר את המצב בבקעה כמות שהוא. ירדן גם לא יכולה לוותר לפלסטינים על מי ייצג את מסגד אל-אקסא ויגן עליו.

(חמש דקות מתוך שעתיים. איכות קול חלשה — אפשר להגביר רמקול)

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666