הריגת חייל צהל בגבול לבנון מירי חייל בצבא לבנון יכול להיות פרי באושים של תרבות שנאה מתמשכת בכל העולם הערבי, אבל גם יכול להיות תוצאה של תכנון מדיני. על מנת להבין זאת יש לקחת בחשבון כי הירי לתוך ישראל היה רק אירוע אחד בשורה של אירועים שפקדו את דרום לבנון באותם שעות ממש, לא הרחק מעמדת צבא לבנון בנאקורה. קדמו לכך שתי התקפות של אל-קאעידה על עמדות צבא לבנון באזור צור וצידון ובהם נהרגו הטרוריסטים ונפגעו חיילי לבנון. יש להעריך כי אל-קאעידה חותרת לזעזע את היציבות היחסית בדרום לבנון, להעסיק את צבא לבנון בדרום כדי שאל-קאעידה תבריח מכוניות תופת ונשק מן הצפון.
זירת לחימה חשובה בסוריה היא סביב השליטה על מעברי הגבול. כרגע, חיזבאללה שולטת על גזרת הגבול עם ישראל. יש להעריך שלא-קאעידה תחתור לסבך את חיזבאללה עם ישראל בגזרת הגבול הזאת. מכאן ההתקפות על מחסומי צבא לבנון.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666