ארה'ב עומדת להשמיד את הנשק הכימי של סוריה בלב ים, אחרי ששום מדינה לא הסכימה לעשות זאת על אדמתה. מי שמאמין כי אסד יוותר על כל הנשק הכימי שברשותו – שיבושם לו. יש לו די והותר כדי לעשות הצגה כאילו וויתר על הנשק הכימי, אבל עדיין ישמור בידו כמויות מספיקות לצרכיו. בשבוע שעבר דווח כי היה עוד שימוש בנשק כמי בסביבות דמשק, ולדעתי יש לתת אמון בידיעות אלה. אסד ביקש להעביר מסר למורדים שלא יאמינו למה שמדווח, ואם יעזו לעבור קווים אדומים ולפרוץ למרכז דמשק—יושמדו בכל האמצעים, כולל בנשק כימי.
ומה הם צרכיו? כאן יש שינוי חשוב מאוד בתפיסת העולם של אסד. המאגרים העצומים של נשק כימי נועדו לתת אמון ביומרותיה של מפלגת הבעת' להנהיג את העולם הערבי, ולאחד אותו סביב סיסמאות הלאומנות הערבית והשמדת ישראל. עם התפוררות מפלגת הבעת', שמלכתחילה לא הייתה אלא פיקציה, נמוגו סיסמאות הפאן ערביות, וכעת עסוק אסד לא בהשתלטות על העולם הערבי, אלא בשמירת נתח גדול ככל האפשר ממה שנותר לו מסוריה. הנשק הכימי נועד איפוא להגן על ארמונו בדמשק ועל חבל העלווים מהשמדה מדי הסונים, וכל היתר – להצגה על "מתינות".

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666