http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=953&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=27994

סבב השיחות הנוכחי: חיפוש הסדר קבע או פתרונות זמניים?

פנחס ענברי

11/7/2013 2:10:41 PM

מזכיר המדינה האמריקני, ג'ון קרי, אמר אתמול כי שני הצדדים, ישראל והפלסטינים, אמורים לעשות פשרות כואבות. קרי החליט גם להאריך את מסעו במזה"ת, והוא יקיים פגישות נוספות עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש הרשות הפלסטיני, אבו מאזן.

מה עומד על הפרק? בפני קרי עומדת בחירה – האם ללכת לכיוון של הסדרי קבע או ללכת לכיוון של הסכמי ביניים נוספים. הפשרות שהוא מבקש משני הצדדים קשורות במתווה של הסדרי קבע כוללים. על מנת לאפשר את ההתקדמות בכיוון הסדרי קבע, שני הצדדים צריכים להחליף הכרזות. הצד הפלסטיני צריך להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ועל ישראל להכיר בקוו 1967 כגבולות.

ברגע שיוחלפו שתי הנוסחאות האלה ניתן יהיה להקים צוותי עבודה ולהתחיל להכניס תוכן למסגרת. אם ישראל והפלסטינים לא יכירו בנוסחאות האלו, וזה קרוב לוודאי מה שיקרה, מעתה ואילך השיחות יצטמצמו לחיפוש פתרונות זמניים או קווים מנחים וכיו"ב.

מעל הראשי הנושאים הנותנים עומדת גם האופציה שארה"ב תפרסם נייר משלה. בנייר הזה ארה"ב תלך לקראת הפלסטינים בעניין קווי 1967 ובעניין הוצאת צה"ל מיהודה ושומרון והסדרת הביטחון בידי כוחות בינלאומיים. לעומת זאת, היא תלך לצד ישראל בנושא הגדרת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הפלסטינים לא יוכלו לקבל את המדינה היהודית, ישראל לא תוכל לקבל את קווי 1967 והסדרת הביטחון בידי כוחות בינלאומיים ומכאן כי שני הצדדים ידחו את הנייר האמריקני. בנוסף לכך, גם סעודיה, בגלל הסכסוך שלה עם ארה"ב, תכשיל את נייר האמריקני ותכריז כי הוא אינו עומד בקריטריונים של היוזמה הערבית.