http://inlightpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52670:-q-q-&catid=3:2011-07-04-18-39-20&Itemid=357
אתר חדשות פלסטיני פרסם הבוקר את פרוטוקול הפגישה שהייתה בפריס לפני שבועיים בין שר החוץ האמריקני ג'והן קרי לבין שרי החוץ הערביים בקבוצת המעקב אחרי היוזמה הערבית. יש כמה נקודות מעניינות העולות מן הפרוטוקול כמו התנצלותו של שר החוץ הסעודי כי מעבר לתמיכה ביוזמה הערבית אין סעודיה יכולה לעשות דבר, ולא התייחס בכלל לשאלת ירושלים שהעסיקה מאוד את שרי החוץ של מצרים, ירדן והשר הפלסטיני.
אבל מדברי קרי ניתן היה ללמוד מה קורה בחדרי המשא ומתן, והרבה לא קורה. מבין השורות מתברר כי קרי מתכוון למשוך את השיחות עד הרגע האחרון, ואז לפרסם Guidelines – קווים מנחים – להסדר קבע שלם שיכלול את כל הנושאים.
לגבי נושא אחד כבר די ברור מה תהיה העמדה האמריקנית באותו מסמך של "קווים מנחים" – הביטחון. הנוסחה תהיה של אבטחת הביטחון בעמק הירדן שלא באמצעות חיילי צהל. איך? הוא לא אמר. הפלסטינים ניסו לשכנע כי כוחות הביטחון שלהם הוכיחו את עצמם, וכי הם יכולים לעמוד במשימה הזאת. קרי היה סבור כי נוכחות צהל איננה נחוצה כי אין יותר איום על ישראל של צבא ערבי סדיר, וכל מה שנחוץ הוא למצוא דרך למנוע הברחת אמצעי לחימה.
זאת עמדת קרי, ואם הם ינוסחו בנייר אמריקני רשמי תהיה לישראל בעיה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666