http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=948&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=27958

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666

מדיניות האסלאם הפוליטי של ארה"ב: טעות אסטרטגית בעלת השלכות קשות

פנחס ענברי

9/11/2013 10:19:46 AM

רוסיה נתנה לארה"ב סולם לרדת מן העץ של המתקפה בסוריה. ארה"ב קרוב לוודאי תקבל את הסולם בסופו של דבר. הסיבה איננה כי אסד באמת יעביר או ישמיד את הנשק הכימי. הוא יתעתע וישתף פעולה במתכונת של "כאילו". יתר על כן, קרוב לוודאי כי אם יקלע לסיטואציה קשה – ישתמש בנשק כימי שוב.

הסיבה היא שלארה"ב אין אסטרטגיה של יציאה. מוטב הנשק הזה בידיו של הנבל אסד, שעליו לפחות משגיחה רוסיה, מאשר שיפול בידיים של אלקאעידה, והם ללא ספק ישתמשו בו להשמדת העלאווים, השיעים והנוצרים של סוריה, ומשם ימשיכו בהפצתו בעולם כולו. הבחירה היא בין הגרוע לגרוע יותר – ואין בחירות טובות.

השאלה היא איזה לקח תלמד ארה"ב מן התסבוכת הזאת, האם תבין כי בשורש הבעיה נעוצה מדיניותה לפייס את האסלאם הפוליטי, שבמונחים מעשיים נועדה לסייע לאחים המוסלמים לתפוס את השלטון במזרח התיכון, או שלא תפנים את הטעות הזאת.

לטעות הזו אמנם יש היבטים מזרח תיכוניים, אבל גם היבטים גלובליים, והמתיחות עם רוסיה היא אחד מהם. רוסיה הבינה את הושטת היד לאסלאם כברית אמריקנית-סונית נגדה. היא הגיבה בהידוק יחסיה עם איראן, שסייעה לה במלחמה נגד אלקאעידה בצ'צ'ניה, והתקרבה לסין, מה שגרם להשלכות קשות על ביטחונן של בעלות בריתה של ארה"ב במזרח הרחוק כמו יפן ודרום קוריאה.

במבט ראשון נראה כי הזהירות לגבי סוריה תתפרש באיראן כמורך לב. זה בהחלט יכול לקרות, אבל לא בהכרח, אם ההבנות עם רוסיה יעלו יפה, ניתן יהיה להרחיב את היריעה גם לגבי איראן. בסופו של דבר, גם לרוסיה אין עניין באיראן גרעינית על גבולותיה עם המיעוטים המוסלמים. אם ארה"ב תמשוך ידה ממדיניות האסלאם הפוליטי יחסי שתי המעצמות ישתפרו פלאים.

כמו כן, העברת סוגית סוריה לקונגרס היא לטובת ישראל. בעוד הסתייגויות המחוקקים האמריקנים מן התקיפה בסוריה מובנות, הרי לגבי איראן עמדתם יכולה להיות שונה. ישראל הוכיחה את התיזה כי איום צבאי אפקטיבי מביא תוצאות. הנשיא אובאמה בוודאי יתגאה בהיבט הזה של משבר סוריה, ויתקשה לבטל אותו מול איראן. החלשתו מול הקונגרס עשויה להתברר כמועילה להצבת אתגר צבאי מול איראן.

אך האם הפנים ממשל אובאמה את שורשי הטעות האסטרטגית שלו? קשה להאמין. אחד המבחנים יהיה לראות אם את כשלוונו בסוריה הוא יבקש לאזן בהגברת הלחץ להסדר ישראלי-פלסטיני.

כנראה שזה מה שיקרה.