פנחס ענברי צדק לאורך כל הדרך במשבר סוריה- צפה שאובאמה לא יתקוף, הראשון שניתח נכון את היעדר אסטרטגיית היציאה במהלך הצבאי, והראשון שהעריך שאובאמה ינסה לסכם את המהלכים מול סוריה יחד עם רוסיה.  

 

 

להזמנת הרצאות:

pinhasinbari@gmail.com

0545571666

 

 

 

 

https://pinhasinbariblog.wordpress.com/2013/09/03/%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%a2%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a3/

 

https://pinhasinbariblog.wordpress.com/2013/09/02/%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97/

 

 

https://pinhasinbariblog.wordpress.com/2013/09/01/%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1-%d7%a2%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93-%d7%a9%d7%a6%d7%a4%d7%94-%d7%91jcpa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%90%d7%95/