אחת הידיעות הפחות משמחות מסוריה – כאילו שיש משם ידיעות משמחות – היא נפילת הכפר ההיסטורי מעלולא ליד דמשק בידי כוחות אל-קאעידה.
הכפר מעלולא הוא כפר נוצרי, אבל המיוחד בו שתושביו שמרו על שפתם הארמית המקורית- לא רק הרוב הנוצרי, גם המיעוט הסוני. זוהי שמורת טבע היסטורית שיש לשמור עליה מכל משמר. אגב, הכתב שבו משתמשים הארמים של מעלולא דומה מאוד לכתב העברי המרובע—כתב הדפוס של ימינו.
הכפר הזה הוא עדות חיה לשורשים הלא ערביים של סוריה, ובקרב הנוצרים המזרחיים – לא רק בסוריה – התעוררה תנועת תחייה של השפה הארמית המנתקת את הנוצרים המזרחיים מן הערביות בעקבות השתלטות האיסלאם על המרחב הערבי.
מה שמאפיין את המלחמה בסוריה הוא טיהור אתני ותרבותי. הסונים שוחטים את האחרים, והעלווים שוחטים את הסונים. יש תנועות הגירה אדירות המשנות את פניה הדמוגרפיים של סוריה. הטיהור הוא גם תרבותי- הסונים מחריבים את האתרים הקדושים לשיעים, והשיעים מחריבים את האתרים הסונים, ויש חשש שאל-קאעידה תחריב את שמורת ההיסטוריה הארמית של מעלולא.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666