לא הרבה. על פי מקורות ישראליים ופלסטיניים יש רוח טובה בשיחות אבל הרבה לא קורה. בעניינים המהותיים אין תזוזה בעמדות שני הצדדים – הפלסטינים רוצים לגזור את השיחות על פי גבולות 1967, וחילופי השטחים "המזעריים". עמדתם היא שאחרי שיוסכם הגבול, ניתן לשרטט את גושי ההתנחלויות, ולתכנן את סידורי הביטחון. הפלסטינים רוצים ללכת תיק תיק, לסכם אותו ולפנות לתיק הבא. הישראלים דוחים עמדה זאת ורוצים לקשור את כל הנושאים, על מנת ליצור דינמיקה של "קח ותן" בין התיקים, ולבסס אותם על פי צרכי הביטחון, ולא הגבולות. בעניין חילופי השטחים ישראל רוצה לכלול את אריאל וההתנחלויות הגדולות בתוך גושי ההתנחלויות בעוד הפלסטינים טוענים כי התנחלות אריאל קוטעת את הרצף הטריטוריאלי של המדינה הפלסטינית.
על מנת שלא לפוצץ את השיחות בשלב המוקדם הזה- אין דיון מהותי בעניינים האלה, והצדדים מעדיפים לשוחח על עניינים פרקטיים, כמו חלוקת המים של הגדה, קשרי הסחר ושיתוף הפעולה בין לישראל ופלסטין לעתיד לבוא. זה גם מאפשר לדווח על "רוח טובה" בשיחות.
אתמול הייתה עוד פגישה סודית במזרח ירושלים בדרג של מומחים על מנת לגבש סדר יום- וככל הנראה הניסיון הזה לא עלה יפה בגלל הקושי לקבוע מה בא קודם—הגבול או הביטחון.
הפלסטינים טוענים כי הביטחון לא צריך להיות בעיה כי כוח הביטחון הפלסטיני מוכיח את יעילותו והוא משחף פעולה עם ישראל, ואין צורך בכוחות צהל בתוך הגדה.
להערכתנו בתום 9 החודשים יניחו האמריקנים "נייר גישור" אשר יהיה קרוב יותר לעמדת הפלסטינים מאשר לעמדת ישראל.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666