בירושלים התקיימו אתמול שני סבבי שיחות בין ישראל והפלסטינים בסיומם הוחלט לערב את הרביעייה הבינלאומית בתהליך. לא ברור בשלב הזה אם ישראל שלמה עם המהלך הזה.
ארה'ב – על מנת להדגיש את מנהיגותה באזור – ביקשה לנטרל את הרביעייה הכוללת מלבדה גם את האיחוד האירופי, רוסיה והאום. אבל לנוכח העימות בין ארה'ב לבין המדינות הפרו מערביות באזור- הסתלקו מדינות ערב מן התמיכה במהלך עם הפלסטינים, ובגלל הצורך לממן את מצרים של סיסי ייפגע הסיוע הכלכלי הערבי לפלסטינים.
הפלסטינים לא יכולים להמשיך בשיחות ללא גיבוי כלשהו מבחוץ, ומכאן הצורך לערב את הקוורטט. הנציג הפלסטיני בשיחות, סאיב עריקאת, יוצא למוסקבה על מנת לשכנע את רוסיה לשים בצד את מריבותיה עם ארה'ב על מנת להיחלץ לעזרת הפלסטינים, ויש להניח כי תסכים על מנת להלבין את הסיוע שהיא מעניקה לקצב מדמשק. לא ברור מה התועלת לישראל מהצטרפות אירופה האנטי ישראלית, והאום המוטה לרעת ישראל בגלוי.
גם כך יש בעיות עם קרבה יתרה של ארה'ב לעמדות הפלסטינים. הצטרפות הקוורטט הוא מתכון להסדר כפוי.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666