http://arabic.rt.com/news/621169-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%88_%D9%86%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7/

אם הידיעות המייחסות לישראל את חיסול מאגר טילי יאחונט בסוריה נכונות- פירוש הדבר כי ישראל לא מוותרת על הקווים האדומים שלה- לא רק לגבי חיזבאללה אלא גם לגבי סוריה עצמה. טילי יאחונט מאיימים על מרבצי הגז הטבעי האסטרטגי של ישראל בים התיכון, וברור לרוסיה כי ישראל לא תוותר.

ראו דקה 1:19

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666