ישראל מיהרה לברך את החלטת האיחוד האירופי להכניס את "האגף הצבאי" של חיזבאללה לרשימת אירגוני הטרור, ואולי באמת היה צורך להפגין כאילו האיחוד האירופי לא ממש נגדנו, אחרי ההחלטה לסמן את מוצרי ההתנחלויות. אבל למען האמת, לא רק הפעילות הנמרצת של ישראל הניעה את מוסדות האיחוד האירופי, אלא בעיקר הפצרות המורדים בסוריה, שנתקלו בלוחמי חיזבאללה בקרבות המרים בקוסייר ובחומס. מכיוון שנשק האיחוד האירופי לא מוכן לתת למורדים, הם נתנו לפחות מחווה זאת שאת ערכה האמיתי עוד נראה בעתיד.
מדוע לא מיהר האיחוד האירופי לנקוט צעד כשלהו נגד חיזבאללה עד היום? בראש ובראשנה בגלל צרפת שכבר קיבלה איומים מחיזבאללה כי האינטרסים שלה בלבנון ייפגעו. הנוצרים בלבנון שחלקם נגד חיזבאללה וחלקם בעדו חצויים גם בשאלה זאת. הפלנגות דורשות מחיזבאללה לוותר על התארגנותו הצבאית הנפרדת, בעוד הנוצרים הפרו סורים תומכים בהשארת האגף הצבאי של חיזבאללה על מכונו לצורך "המוקאוומה". סעודיה תומכת בנוצרים המתנגדים לחיזבאללה בעוד צרפת התנגדה לנקוט פעולה כלשהי נגדו.
בנוסף, ממשלת לבנון נמצאת תחת השפעה מכרעת של חיזבאללה, והכנסת האירגון כולו לרשימת הטרור היה מכניס את כל ממשלת לבנון לאותה רשימה.
השאלה כעת היא האם צרפת תתמוך בפירוק חיזבאללה מנשקו? ספק גדול.
השאלה ישראל צריכה לשאול את עצמה לאחר החלטת סימון המוצרים מן ההתנחלויות היא- מדוע אירופה לא מחשיבה כטרור הריגת ישראלים, אבל רק אחרי שחיזבאללה פונה להרוג מוסלמים, אירוםה מכניסה את חיזבאללה לרשימת אירגוני הטרור.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
0545571666