צבא אסד, לאחר קרבות מרים, כבש את עיירת המפתח אל-קוסייר, הנמצאת בצומת הדרכים המחברות את הבירה דמשק עם אזור החוף שבו מרוכזת העדה העלווית. בסבב קודם של הקרבות הצליח צבא אסד לערוך טיהור אתני באזור הגבול שבין חבל העלווים לעיר הלבנונית טריפולי, ופירוש הדבר שיש רצף טריטוריאלי בין דמשק, השיעים של לבנון לבין חבל העלווים בסוריה כאשר בעיקר רק העיר הגדולה טריפולי, שהוא סונית קנאית בבסיסה חוצצת ביניהם. מכאן, שהשלב הבא במלחמה עובר לצפון לבנון.
הסונים לא יעברו על כך לסדר היום. מכיוון שצבא אסד חמוש היטב ונהנה מגיבוי טכני של רוסיה ואיראן– הסונים יעברו לטרור. מקרבות על שטח הם יחדירו חוליות מתאבדים- ויעתיקו את דפוס הפעולה בעיראק — לסוריה.
שימו לב- לא אמרנו "צבא סוריה", אלא "צבא אסד". סוריה לא קיימת עוד.